Hệ Thống Điện Mặt Trời Hòa Lưới

Liên hệ

Hệ Thống Điện Mặt Trời Hòa Lưới 1 PHA 3KW

0 out of 5
(0)
SKU: HT 1PHA 3KW

Liên hệ hotline: 03435.23456 để có thông tin về chính sách giá ưu đãi

Thông tin cơ bản hệ 3kW:

– Giảm tiền điện hàng tháng: từ 1 – 1,2 triệu đồng

– Thời gian thu hồi vốn: 4 – 5 năm

– Tiền lãi từ hệ thống sau 30 năm: trên 300 triệu đồng

– ATP Solar bảo hành 25 năm cho công suất hệ thống luôn đạt trên 80%; bảo hành chính hãng 12 năm cho tấm pin dòng JA, 10 năm cho dòng Canadian. Bảo hành toàn hệ thống trong 5 năm.

Sử dụng sản phẩm năng lượng mặt trời ATP Solar là cùng AN THỊNH PHÁT tham gia chiến dịch phát triển công nghệ năng lượng bền vững toàn cầu !

 

 

 

 

Mua sản phẩm
Liên hệ

Hệ Thống Điện Mặt Trời Hòa Lưới 1 PHA 5KW

0 out of 5
(0)
SKU: HT 1PHA 5KW

Liên hệ hotline: 03435.23456 để có thông tin về chính sách giá ưu đãi

Thông tin cơ bản hệ 3kW:

– Giảm tiền điện hàng tháng: từ 1 – 2 triệu đồng

– Thời gian thu hồi vốn: 4 – 5 năm

– Tiền lãi từ hệ thống sau 30 năm: trên 300 triệu đồng

– ATP Solar bảo hành 25 năm cho công suất hệ thống luôn đạt trên 80%; bảo hành chính hãng 12 năm cho tấm pin dòng JA, 10 năm cho dòng Canadian. Bảo hành toàn hệ thống trong 5 năm.

Sử dụng sản phẩm năng lượng mặt trời ATP Solar là cùng AN THỊNH PHÁT tham gia chiến dịch phát triển công nghệ năng lượng bền vững toàn cầu !

 

 

 

 

 

Mua sản phẩm

Hệ Thống Điện Mặt Trời Hòa Lưới 1 PHA 3KW

0 out of 5
(0)

Liên hệ hotline: 03435.23456 để có thông tin về chính sách giá ưu đãi

Thông tin cơ bản hệ 3kW:

– Giảm tiền điện hàng tháng: từ 1 – 1,2 triệu đồng

– Thời gian thu hồi vốn: 4 – 5 năm

– Tiền lãi từ hệ thống sau 30 năm: trên 300 triệu đồng

– ATP Solar bảo hành 25 năm cho công suất hệ thống luôn đạt trên 80%; bảo hành chính hãng 12 năm cho tấm pin dòng JA, 10 năm cho dòng Canadian. Bảo hành toàn hệ thống trong 5 năm.

Sử dụng sản phẩm năng lượng mặt trời ATP Solar là cùng AN THỊNH PHÁT tham gia chiến dịch phát triển công nghệ năng lượng bền vững toàn cầu !

 

 

 

 

SKU: HT 1PHA 3KW
Liên hệ Mua sản phẩm

Hệ Thống Điện Mặt Trời Hòa Lưới 1 PHA 5KW

0 out of 5
(0)

Liên hệ hotline: 03435.23456 để có thông tin về chính sách giá ưu đãi

Thông tin cơ bản hệ 3kW:

– Giảm tiền điện hàng tháng: từ 1 – 2 triệu đồng

– Thời gian thu hồi vốn: 4 – 5 năm

– Tiền lãi từ hệ thống sau 30 năm: trên 300 triệu đồng

– ATP Solar bảo hành 25 năm cho công suất hệ thống luôn đạt trên 80%; bảo hành chính hãng 12 năm cho tấm pin dòng JA, 10 năm cho dòng Canadian. Bảo hành toàn hệ thống trong 5 năm.

Sử dụng sản phẩm năng lượng mặt trời ATP Solar là cùng AN THỊNH PHÁT tham gia chiến dịch phát triển công nghệ năng lượng bền vững toàn cầu !

 

 

 

 

 

SKU: HT 1PHA 5KW
Liên hệ Mua sản phẩm

Hệ Thống Điện Mặt Trời Hòa Lưới 1 PHA 3KW

0 out of 5
(0)

Liên hệ hotline: 03435.23456 để có thông tin về chính sách giá ưu đãi

Thông tin cơ bản hệ 3kW:

– Giảm tiền điện hàng tháng: từ 1 – 1,2 triệu đồng

– Thời gian thu hồi vốn: 4 – 5 năm

– Tiền lãi từ hệ thống sau 30 năm: trên 300 triệu đồng

– ATP Solar bảo hành 25 năm cho công suất hệ thống luôn đạt trên 80%; bảo hành chính hãng 12 năm cho tấm pin dòng JA, 10 năm cho dòng Canadian. Bảo hành toàn hệ thống trong 5 năm.

Sử dụng sản phẩm năng lượng mặt trời ATP Solar là cùng AN THỊNH PHÁT tham gia chiến dịch phát triển công nghệ năng lượng bền vững toàn cầu !

 

 

 

 

Liên hệ Mua sản phẩm

Hệ Thống Điện Mặt Trời Hòa Lưới 1 PHA 5KW

0 out of 5
(0)

Liên hệ hotline: 03435.23456 để có thông tin về chính sách giá ưu đãi

Thông tin cơ bản hệ 3kW:

– Giảm tiền điện hàng tháng: từ 1 – 2 triệu đồng

– Thời gian thu hồi vốn: 4 – 5 năm

– Tiền lãi từ hệ thống sau 30 năm: trên 300 triệu đồng

– ATP Solar bảo hành 25 năm cho công suất hệ thống luôn đạt trên 80%; bảo hành chính hãng 12 năm cho tấm pin dòng JA, 10 năm cho dòng Canadian. Bảo hành toàn hệ thống trong 5 năm.

Sử dụng sản phẩm năng lượng mặt trời ATP Solar là cùng AN THỊNH PHÁT tham gia chiến dịch phát triển công nghệ năng lượng bền vững toàn cầu !

 

 

 

 

 

Liên hệ Mua sản phẩm

Hệ Thống Điện Mặt Trời Hòa Lưới 1 PHA 3KW

0 out of 5
(0)

Liên hệ hotline: 03435.23456 để có thông tin về chính sách giá ưu đãi

Thông tin cơ bản hệ 3kW:

– Giảm tiền điện hàng tháng: từ 1 – 1,2 triệu đồng

– Thời gian thu hồi vốn: 4 – 5 năm

– Tiền lãi từ hệ thống sau 30 năm: trên 300 triệu đồng

– ATP Solar bảo hành 25 năm cho công suất hệ thống luôn đạt trên 80%; bảo hành chính hãng 12 năm cho tấm pin dòng JA, 10 năm cho dòng Canadian. Bảo hành toàn hệ thống trong 5 năm.

Sử dụng sản phẩm năng lượng mặt trời ATP Solar là cùng AN THỊNH PHÁT tham gia chiến dịch phát triển công nghệ năng lượng bền vững toàn cầu !

 

 

 

 

Liên hệ Mua sản phẩm

Hệ Thống Điện Mặt Trời Hòa Lưới 1 PHA 5KW

0 out of 5
(0)

Liên hệ hotline: 03435.23456 để có thông tin về chính sách giá ưu đãi

Thông tin cơ bản hệ 3kW:

– Giảm tiền điện hàng tháng: từ 1 – 2 triệu đồng

– Thời gian thu hồi vốn: 4 – 5 năm

– Tiền lãi từ hệ thống sau 30 năm: trên 300 triệu đồng

– ATP Solar bảo hành 25 năm cho công suất hệ thống luôn đạt trên 80%; bảo hành chính hãng 12 năm cho tấm pin dòng JA, 10 năm cho dòng Canadian. Bảo hành toàn hệ thống trong 5 năm.

Sử dụng sản phẩm năng lượng mặt trời ATP Solar là cùng AN THỊNH PHÁT tham gia chiến dịch phát triển công nghệ năng lượng bền vững toàn cầu !

 

 

 

 

 

Liên hệ Mua sản phẩm

Showing all 2 results