Pin năng lượng mặt trời

Liên hệ

Tấm pin Canadian half cell KuPower – 315W

5.00 out of 5
(1)
SKU: KuPower
 •  Tấm pin Canadian Solar phiên bản quốc tế nhập khẩu loại 1
 •  Công suất : 315W
 •  Hiệu suất: 19 %
 •  Khung nhôm mạ anod cao cấp
 •  Tiêu chuẩn Âu Mỹ về chất lượng và các chứng chỉ toàn cầu.
 •  Bảo hành 25 năm
 •  Cty CP NĂNG LƯỢNG XANH ATP SOLAR cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng phiên bản quốc tế loại 1.
 • Liên hệ Solar ATP hotline: 03435.23456 để được tư vấn chính sách ưu đãi hiện tại.
Mua hàng
Liên hệ

Tấm pin Canadian Mono HiMD – 345W

5.00 out of 5
(1)
SKU: HiMD - 345W
 • Tấm pin Canadian Solar phiên bản quốc tế nhập khẩu loại 1
 •  Công suất : 345W
 •  Hiệu suất: 18 %
 •  Khung nhôm mạ anod cao cấp
 •  Tiêu chuẩn Âu Mỹ về chất lượng và các chứng chỉ toàn cầu.
 •  Bảo hành 25 năm
 •  Cty CP NĂNG LƯỢNG XANH ATP SOLAR cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng phiên bản quốc tế loại 1.

Liên hệ Solar ATP hotline: 03435.23456 để được tư vấn chính sách ưu đãi hiện tại

 

Mua hàng
Liên hệ

Tấm pin Canadian Poly CS 345P CS6U

0 out of 5
(0)
SKU: CS6U
 • Tấm pin Canadian Solar phiên bản quốc tế nhập khẩu loại 1
 •  Công suất : 345W
 •  Hiệu suất: 18 %
 •  Khung nhôm mạ anod cao cấp
 •  Tiêu chuẩn Âu Mỹ về chất lượng và các chứng chỉ toàn cầu.
 •  Bảo hành 25 năm
 •  Cty CP NĂNG LƯỢNG XANH ATP SOLAR cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng phiên bản quốc tế loại 1.

Liên hệ Solar ATP hotline: 03435.23456 để được tư vấn chính sách ưu đãi hiện tại

Mua hàng
Liên hệ

Tấm pin Canadian Poly half-cell HiKU – 415W

0 out of 5
(0)
SKU: HiKU - 415W
 •  Tấm pin Canadian Solar phiên bản quốc tế nhập khẩu loại 1
 •  Công suất : 345W
 •  Hiệu suất: 24 %
 •  Khung nhôm mạ anod cao cấp
 •  Tiêu chuẩn Âu Mỹ về chất lượng và các chứng chỉ toàn cầu.
 •  Bảo hành 25 năm
 •  Cty CP NĂNG LƯỢNG XANH ATP SOLAR cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng phiên bản quốc tế loại 1.
 • Liên hệ Solar ATP hotline: 03435.23456 để được tư vấn chính sách ưu đãi hiện tại.
Mua hàng
Liên hệ

Tấm pin JA 390W Double glass JAM72D09

0 out of 5
(0)
SKU: JAM72D09
 • Phiên bản JA quốc tế nhập khẩu loại 1
 •  Công suất : max 390W
 •  Hiệu suất: 19.5%
 •  Khung nhôm mạ anod cao cấp
 •  2 mặt kính, cho độ bền và tính thẩm mỹ cao
 •  Tiêu chuẩn Âu Mỹ về chất lượng và các chứng chỉ toàn cầu.
 •  Bảo hành 25 năm
 •  Cty CP NĂNG LƯỢNG XANH ATP SOLAR cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng phiên bản quốc tế loại 1.
Mua hàng
Liên hệ

Tấm pin JA 410W PERC Half-Cell JAM72S10

0 out of 5
(0)
SKU: JAM72S10
 •  Phiên bản JA quốc tế nhập khẩu loại 1
 •  Công suất : 410W
 •  Hiệu suất: 19.5%
 •  Khung nhôm mạ anod cao cấp
 •  Tiêu chuẩn Âu Mỹ về chất lượng và các chứng chỉ toàn cầu.
 •  Bảo hành 25 năm
 •  Cty CP NĂNG LƯỢNG XANH ATP SOLAR cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng phiên bản quốc tế loại 1.
 • Liên hệ Solar ATP hotline: 03435.23456 để được tư vấn chính sách ưu đãi hiện tại.
Mua hàng
Liên hệ

Tấm pin JA Mono 385wp JA M72S01

0 out of 5
(0)
SKU: JAM72S01
 •  Phiên bản JA quốc tế nhập khẩu loại 1
 •  Công suất : max 385W
 •  Hiệu suất: 16.8%
 •  Khung nhôm mạ anod cao cấp
 •  Tiêu chuẩn Âu Mỹ về chất lượng và các chứng chỉ toàn cầu.
 •  Bảo hành 25 năm
 •  Cty CP NĂNG LƯỢNG XANH ATP SOLAR cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng phiên bản quốc tế loại 1.
Mua hàng
Liên hệ

Tấm pin JA Poly 345wp JAP72S09

0 out of 5
(0)
SKU: JAP72S09
 •  Phiên bản JA quốc tế nhập khẩu loại 1
 •  Công suất : max 345W
 •  Hiệu suất: 16.5%
 •  Khung nhôm mạ anod cao cấp
 •  Tiêu chuẩn Âu Mỹ về chất lượng và các chứng chỉ toàn cầu.
 •  Bảo hành 25 năm
 •  Cty CP NĂNG LƯỢNG XANH ATP SOLAR cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng phiên bản quốc tế loại 1.
Mua hàng

Tấm pin Canadian half cell KuPower – 315W

5.00 out of 5
(1)
 •  Tấm pin Canadian Solar phiên bản quốc tế nhập khẩu loại 1
 •  Công suất : 315W
 •  Hiệu suất: 19 %
 •  Khung nhôm mạ anod cao cấp
 •  Tiêu chuẩn Âu Mỹ về chất lượng và các chứng chỉ toàn cầu.
 •  Bảo hành 25 năm
 •  Cty CP NĂNG LƯỢNG XANH ATP SOLAR cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng phiên bản quốc tế loại 1.
 • Liên hệ Solar ATP hotline: 03435.23456 để được tư vấn chính sách ưu đãi hiện tại.
SKU: KuPower
Liên hệ Mua hàng

Tấm pin Canadian Mono HiMD – 345W

5.00 out of 5
(1)
 • Tấm pin Canadian Solar phiên bản quốc tế nhập khẩu loại 1
 •  Công suất : 345W
 •  Hiệu suất: 18 %
 •  Khung nhôm mạ anod cao cấp
 •  Tiêu chuẩn Âu Mỹ về chất lượng và các chứng chỉ toàn cầu.
 •  Bảo hành 25 năm
 •  Cty CP NĂNG LƯỢNG XANH ATP SOLAR cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng phiên bản quốc tế loại 1.

Liên hệ Solar ATP hotline: 03435.23456 để được tư vấn chính sách ưu đãi hiện tại

 

SKU: HiMD - 345W
Liên hệ Mua hàng

Tấm pin Canadian Poly CS 345P CS6U

0 out of 5
(0)
 • Tấm pin Canadian Solar phiên bản quốc tế nhập khẩu loại 1
 •  Công suất : 345W
 •  Hiệu suất: 18 %
 •  Khung nhôm mạ anod cao cấp
 •  Tiêu chuẩn Âu Mỹ về chất lượng và các chứng chỉ toàn cầu.
 •  Bảo hành 25 năm
 •  Cty CP NĂNG LƯỢNG XANH ATP SOLAR cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng phiên bản quốc tế loại 1.

Liên hệ Solar ATP hotline: 03435.23456 để được tư vấn chính sách ưu đãi hiện tại

SKU: CS6U
Liên hệ Mua hàng

Tấm pin Canadian Poly half-cell HiKU – 415W

0 out of 5
(0)
 •  Tấm pin Canadian Solar phiên bản quốc tế nhập khẩu loại 1
 •  Công suất : 345W
 •  Hiệu suất: 24 %
 •  Khung nhôm mạ anod cao cấp
 •  Tiêu chuẩn Âu Mỹ về chất lượng và các chứng chỉ toàn cầu.
 •  Bảo hành 25 năm
 •  Cty CP NĂNG LƯỢNG XANH ATP SOLAR cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng phiên bản quốc tế loại 1.
 • Liên hệ Solar ATP hotline: 03435.23456 để được tư vấn chính sách ưu đãi hiện tại.
SKU: HiKU - 415W
Liên hệ Mua hàng

Tấm pin JA 390W Double glass JAM72D09

0 out of 5
(0)
 • Phiên bản JA quốc tế nhập khẩu loại 1
 •  Công suất : max 390W
 •  Hiệu suất: 19.5%
 •  Khung nhôm mạ anod cao cấp
 •  2 mặt kính, cho độ bền và tính thẩm mỹ cao
 •  Tiêu chuẩn Âu Mỹ về chất lượng và các chứng chỉ toàn cầu.
 •  Bảo hành 25 năm
 •  Cty CP NĂNG LƯỢNG XANH ATP SOLAR cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng phiên bản quốc tế loại 1.
SKU: JAM72D09
Liên hệ Mua hàng

Tấm pin JA 410W PERC Half-Cell JAM72S10

0 out of 5
(0)
 •  Phiên bản JA quốc tế nhập khẩu loại 1
 •  Công suất : 410W
 •  Hiệu suất: 19.5%
 •  Khung nhôm mạ anod cao cấp
 •  Tiêu chuẩn Âu Mỹ về chất lượng và các chứng chỉ toàn cầu.
 •  Bảo hành 25 năm
 •  Cty CP NĂNG LƯỢNG XANH ATP SOLAR cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng phiên bản quốc tế loại 1.
 • Liên hệ Solar ATP hotline: 03435.23456 để được tư vấn chính sách ưu đãi hiện tại.
SKU: JAM72S10
Liên hệ Mua hàng

Tấm pin JA Mono 385wp JA M72S01

0 out of 5
(0)
 •  Phiên bản JA quốc tế nhập khẩu loại 1
 •  Công suất : max 385W
 •  Hiệu suất: 16.8%
 •  Khung nhôm mạ anod cao cấp
 •  Tiêu chuẩn Âu Mỹ về chất lượng và các chứng chỉ toàn cầu.
 •  Bảo hành 25 năm
 •  Cty CP NĂNG LƯỢNG XANH ATP SOLAR cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng phiên bản quốc tế loại 1.
SKU: JAM72S01
Liên hệ Mua hàng

Tấm pin JA Poly 345wp JAP72S09

0 out of 5
(0)
 •  Phiên bản JA quốc tế nhập khẩu loại 1
 •  Công suất : max 345W
 •  Hiệu suất: 16.5%
 •  Khung nhôm mạ anod cao cấp
 •  Tiêu chuẩn Âu Mỹ về chất lượng và các chứng chỉ toàn cầu.
 •  Bảo hành 25 năm
 •  Cty CP NĂNG LƯỢNG XANH ATP SOLAR cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng phiên bản quốc tế loại 1.
SKU: JAP72S09
Liên hệ Solar ATP hotline: 03435.23456 để được tư vấn chính sách ưu đãi hiện tại.
Liên hệ Mua hàng

Tấm pin Canadian half cell KuPower – 315W

5.00 out of 5
(1)
 •  Tấm pin Canadian Solar phiên bản quốc tế nhập khẩu loại 1
 •  Công suất : 315W
 •  Hiệu suất: 19 %
 •  Khung nhôm mạ anod cao cấp
 •  Tiêu chuẩn Âu Mỹ về chất lượng và các chứng chỉ toàn cầu.
 •  Bảo hành 25 năm
 •  Cty CP NĂNG LƯỢNG XANH ATP SOLAR cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng phiên bản quốc tế loại 1.
 • Liên hệ Solar ATP hotline: 03435.23456 để được tư vấn chính sách ưu đãi hiện tại.
Liên hệ Mua hàng

Tấm pin Canadian Mono HiMD – 345W

5.00 out of 5
(1)
 • Tấm pin Canadian Solar phiên bản quốc tế nhập khẩu loại 1
 •  Công suất : 345W
 •  Hiệu suất: 18 %
 •  Khung nhôm mạ anod cao cấp
 •  Tiêu chuẩn Âu Mỹ về chất lượng và các chứng chỉ toàn cầu.
 •  Bảo hành 25 năm
 •  Cty CP NĂNG LƯỢNG XANH ATP SOLAR cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng phiên bản quốc tế loại 1.

Liên hệ Solar ATP hotline: 03435.23456 để được tư vấn chính sách ưu đãi hiện tại

 

Liên hệ Mua hàng

Tấm pin Canadian Poly CS 345P CS6U

0 out of 5
(0)
 • Tấm pin Canadian Solar phiên bản quốc tế nhập khẩu loại 1
 •  Công suất : 345W
 •  Hiệu suất: 18 %
 •  Khung nhôm mạ anod cao cấp
 •  Tiêu chuẩn Âu Mỹ về chất lượng và các chứng chỉ toàn cầu.
 •  Bảo hành 25 năm
 •  Cty CP NĂNG LƯỢNG XANH ATP SOLAR cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng phiên bản quốc tế loại 1.

Liên hệ Solar ATP hotline: 03435.23456 để được tư vấn chính sách ưu đãi hiện tại

Liên hệ Mua hàng

Tấm pin Canadian Poly half-cell HiKU – 415W

0 out of 5
(0)
 •  Tấm pin Canadian Solar phiên bản quốc tế nhập khẩu loại 1
 •  Công suất : 345W
 •  Hiệu suất: 24 %
 •  Khung nhôm mạ anod cao cấp
 •  Tiêu chuẩn Âu Mỹ về chất lượng và các chứng chỉ toàn cầu.
 •  Bảo hành 25 năm
 •  Cty CP NĂNG LƯỢNG XANH ATP SOLAR cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng phiên bản quốc tế loại 1.
 • Liên hệ Solar ATP hotline: 03435.23456 để được tư vấn chính sách ưu đãi hiện tại.
Liên hệ Mua hàng

Tấm pin JA 390W Double glass JAM72D09

0 out of 5
(0)
 • Phiên bản JA quốc tế nhập khẩu loại 1
 •  Công suất : max 390W
 •  Hiệu suất: 19.5%
 •  Khung nhôm mạ anod cao cấp
 •  2 mặt kính, cho độ bền và tính thẩm mỹ cao
 •  Tiêu chuẩn Âu Mỹ về chất lượng và các chứng chỉ toàn cầu.
 •  Bảo hành 25 năm
 •  Cty CP NĂNG LƯỢNG XANH ATP SOLAR cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng phiên bản quốc tế loại 1.
Liên hệ Mua hàng

Tấm pin JA 410W PERC Half-Cell JAM72S10

0 out of 5
(0)
 •  Phiên bản JA quốc tế nhập khẩu loại 1
 •  Công suất : 410W
 •  Hiệu suất: 19.5%
 •  Khung nhôm mạ anod cao cấp
 •  Tiêu chuẩn Âu Mỹ về chất lượng và các chứng chỉ toàn cầu.
 •  Bảo hành 25 năm
 •  Cty CP NĂNG LƯỢNG XANH ATP SOLAR cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng phiên bản quốc tế loại 1.
 • Liên hệ Solar ATP hotline: 03435.23456 để được tư vấn chính sách ưu đãi hiện tại.
Liên hệ Mua hàng

Tấm pin JA Mono 385wp JA M72S01

0 out of 5
(0)
 •  Phiên bản JA quốc tế nhập khẩu loại 1
 •  Công suất : max 385W
 •  Hiệu suất: 16.8%
 •  Khung nhôm mạ anod cao cấp
 •  Tiêu chuẩn Âu Mỹ về chất lượng và các chứng chỉ toàn cầu.
 •  Bảo hành 25 năm
 •  Cty CP NĂNG LƯỢNG XANH ATP SOLAR cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng phiên bản quốc tế loại 1.
Liên hệ Mua hàng

Tấm pin JA Poly 345wp JAP72S09

0 out of 5
(0)
 •  Phiên bản JA quốc tế nhập khẩu loại 1
 •  Công suất : max 345W
 •  Hiệu suất: 16.5%
 •  Khung nhôm mạ anod cao cấp
 •  Tiêu chuẩn Âu Mỹ về chất lượng và các chứng chỉ toàn cầu.
 •  Bảo hành 25 năm
 •  Cty CP NĂNG LƯỢNG XANH ATP SOLAR cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng phiên bản quốc tế loại 1.
Liên hệ Mua hàng

Tấm pin Canadian half cell KuPower – 315W

5.00 out of 5
(1)
 •  Tấm pin Canadian Solar phiên bản quốc tế nhập khẩu loại 1
 •  Công suất : 315W
 •  Hiệu suất: 19 %
 •  Khung nhôm mạ anod cao cấp
 •  Tiêu chuẩn Âu Mỹ về chất lượng và các chứng chỉ toàn cầu.
 •  Bảo hành 25 năm
 •  Cty CP NĂNG LƯỢNG XANH ATP SOLAR cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng phiên bản quốc tế loại 1.
 • Liên hệ Solar ATP hotline: 03435.23456 để được tư vấn chính sách ưu đãi hiện tại.
Liên hệ Mua hàng

Tấm pin Canadian Mono HiMD – 345W

5.00 out of 5
(1)
 • Tấm pin Canadian Solar phiên bản quốc tế nhập khẩu loại 1
 •  Công suất : 345W
 •  Hiệu suất: 18 %
 •  Khung nhôm mạ anod cao cấp
 •  Tiêu chuẩn Âu Mỹ về chất lượng và các chứng chỉ toàn cầu.
 •  Bảo hành 25 năm
 •  Cty CP NĂNG LƯỢNG XANH ATP SOLAR cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng phiên bản quốc tế loại 1.

Liên hệ Solar ATP hotline: 03435.23456 để được tư vấn chính sách ưu đãi hiện tại

 

Liên hệ Mua hàng

Tấm pin Canadian Poly CS 345P CS6U

0 out of 5
(0)
 • Tấm pin Canadian Solar phiên bản quốc tế nhập khẩu loại 1
 •  Công suất : 345W
 •  Hiệu suất: 18 %
 •  Khung nhôm mạ anod cao cấp
 •  Tiêu chuẩn Âu Mỹ về chất lượng và các chứng chỉ toàn cầu.
 •  Bảo hành 25 năm
 •  Cty CP NĂNG LƯỢNG XANH ATP SOLAR cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng phiên bản quốc tế loại 1.

Liên hệ Solar ATP hotline: 03435.23456 để được tư vấn chính sách ưu đãi hiện tại

Liên hệ Mua hàng

Tấm pin Canadian Poly half-cell HiKU – 415W

0 out of 5
(0)
 •  Tấm pin Canadian Solar phiên bản quốc tế nhập khẩu loại 1
 •  Công suất : 345W
 •  Hiệu suất: 24 %
 •  Khung nhôm mạ anod cao cấp
 •  Tiêu chuẩn Âu Mỹ về chất lượng và các chứng chỉ toàn cầu.
 •  Bảo hành 25 năm
 •  Cty CP NĂNG LƯỢNG XANH ATP SOLAR cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng phiên bản quốc tế loại 1.
 • Liên hệ Solar ATP hotline: 03435.23456 để được tư vấn chính sách ưu đãi hiện tại.
Liên hệ Mua hàng

Tấm pin JA 390W Double glass JAM72D09

0 out of 5
(0)
 • Phiên bản JA quốc tế nhập khẩu loại 1
 •  Công suất : max 390W
 •  Hiệu suất: 19.5%
 •  Khung nhôm mạ anod cao cấp
 •  2 mặt kính, cho độ bền và tính thẩm mỹ cao
 •  Tiêu chuẩn Âu Mỹ về chất lượng và các chứng chỉ toàn cầu.
 •  Bảo hành 25 năm
 •  Cty CP NĂNG LƯỢNG XANH ATP SOLAR cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng phiên bản quốc tế loại 1.
Liên hệ Mua hàng

Tấm pin JA 410W PERC Half-Cell JAM72S10

0 out of 5
(0)
 •  Phiên bản JA quốc tế nhập khẩu loại 1
 •  Công suất : 410W
 •  Hiệu suất: 19.5%
 •  Khung nhôm mạ anod cao cấp
 •  Tiêu chuẩn Âu Mỹ về chất lượng và các chứng chỉ toàn cầu.
 •  Bảo hành 25 năm
 •  Cty CP NĂNG LƯỢNG XANH ATP SOLAR cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng phiên bản quốc tế loại 1.
 • Liên hệ Solar ATP hotline: 03435.23456 để được tư vấn chính sách ưu đãi hiện tại.
Liên hệ Mua hàng

Tấm pin JA Mono 385wp JA M72S01

0 out of 5
(0)
 •  Phiên bản JA quốc tế nhập khẩu loại 1
 •  Công suất : max 385W
 •  Hiệu suất: 16.8%
 •  Khung nhôm mạ anod cao cấp
 •  Tiêu chuẩn Âu Mỹ về chất lượng và các chứng chỉ toàn cầu.
 •  Bảo hành 25 năm
 •  Cty CP NĂNG LƯỢNG XANH ATP SOLAR cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng phiên bản quốc tế loại 1.
Liên hệ Mua hàng

Tấm pin JA Poly 345wp JAP72S09

0 out of 5
(0)
 •  Phiên bản JA quốc tế nhập khẩu loại 1
 •  Công suất : max 345W
 •  Hiệu suất: 16.5%
 •  Khung nhôm mạ anod cao cấp
 •  Tiêu chuẩn Âu Mỹ về chất lượng và các chứng chỉ toàn cầu.
 •  Bảo hành 25 năm
 •  Cty CP NĂNG LƯỢNG XANH ATP SOLAR cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng phiên bản quốc tế loại 1.
Liên hệ Mua hàng

Showing all 8 results