Pin Lưu Trữ

Pin lưu trữ năng lượng mặt trời là các bể chứa lưu trữ năng lượng mặt trời tạo ra trong ngày để bạn có thể sử dụng nó khi mặt trời lặn.

Để sử dụng tại nhà, pin lưu trữ nhận năng lượng từ hệ thống năng lượng mặt trời PV – nghĩa là lượng điện thừa phát ra không được tiêu thụ bởi hộ gia đình. Khi pin đầy thì lượng năng lượng dư được tạo ra (không được tiêu thụ bởi gia đình) sẽ đưa trở lại lưới điện.
  • Lưu trữ được điện dư thừa
  • Tiết kiệm năng lượng
  • Kết nối được với điện lưới
  • Cung cấp nguồn điện sạch
  • Giúp chủ động nguồn điện
  • Tiết kiệm năng lượng
  • Tiết kiệm chi phí
  • Sử dụng năng lượng sạch