Pin Năng Lượng Mặt Trời

Tấm pin năng lượng mặt trời hay còn gọi là pin mặt trời bao gồm nhiều tế bào quang điện (solar cells) – là phần tử bán dẫn có chứa trên bề mặt một số lượng lớn các cảm biến ánh sáng là điốt quang, thực hiện biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện. Hoạt động của pin mặt trời được chia làm ba giai đoạn:
 
 • Đầu tiên năng lượng từ các photon ánh sáng được hấp thụ và hình thành các cặp electron-hole trong chất bán dẫn.
 • Các cặp electron-hole sau đó bị phân chia bởi ngăn cách tạo bởi các loại chất bán dẫn khác nhau (p-n junction). Hiệu ứng này tạo nên hiệu điện thế của pin mặt trời.
 • Pin mặt trời sau đó được nối trực tiếp vào mạch ngoài và tạo nên dòng điện. 
Điều hòa trung tâm
 • Thuộc năng lượng tái tạo
 • Năng lượng thân thiện với kinh tế
 • Năng lượng thân thiện với môi trường
 • Năng lượng sáng tạo
 • Năng lượng vô hạn và dài hạn
 • Tạo nguồn nhiên liệu xanh
 • Thân thiện với môi trường 
 • Tiết kiệm chi phí cho gia đình
 • Giảm gánh nặng cho hệ thống điện quốc gia
 • Thời hạn sử dụng lâu